Zvolte si svou zemi
Ground Game Česko
Ground Game Deutschland
Ground Game Worldwide
Ground Game Ireland
Ground Game Polska
Ground Game România
Ground Game Slovenija
Poštovné zdarma od 3 000,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvořit nový seznam oblíbených

Ochrana osobních údajů

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají pouze informativní charakter, což znamená, že nepředstavují zdroj závazků pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu.
  2. Definice
   1. Správce - GGSPORTS Sp. z o.o., ul. Jedności 38/1, 65-018 Zielona Góra, Polsko, Dič Eu VAT:PL929-204-40-02, KRS: 0000861925, Ič: 387116435.
   2. Cookies - údaje IT, zejména malé textové soubory, zaznamenané a uložené na zařízeních, prostřednictvím kterých Uživatel využívá webové stránky.
   3. Vlastní Cookies - soubory Cookies umístěné Správcem v souvislosti s poskytováním elektronických služeb Správcem prostřednictvím Webových stránek.
   4. Externí Cookies - soubory Cookies umístěné partnery Správce prostřednictvím webových stránek.
   5. Servis - webové stránky nebo aplikace, pod kterou Správce provozuje webovou stránku provozovanou v doméně (doménách)) groundgame.cz a depot.groundgame.com.
   6. Zařízení - elektronické zařízení, prostřednictvím kterého Uživatel přistupuje na Webové stránky.
   7. Uživatel - subjekt, kterému mohou být poskytovány elektronické služby v souladu s těmito Podmínkami nebo se kterým může být uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb.
   8. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  3. Osobní údaje získané od Zákazníka a Klienta zpracovává Správce za účelem vyřízení objednávky na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  4. Správce vynakládá mimořádnou péči na ochranu údajů subjektů a zejména zejména zajistí, aby údaje, které shromážďuje byly zpracovávány zákonným způsobem, aby byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný, aby byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, a aby byly uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.
  5. Všechna slova, slovní spojení a zkratky, které se objevují na těchto webových stránkách a začínají velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba), se chápou v souladu s jejich definicí uvedenou v Obchodních podmínkách Internetového obchodu, které jsou k dispozici na stránkách Internetového obchodu.
 2. ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘÍJEMCI ÚDAJŮ
  1. Účel, rozsah a příjemci údajů zpracovávaných Správcem vyplývají v každém případě z úkonů, které Zákazník nebo Klient v Internetovém obchodě provádí. Například pokud si zákazník při zadávání objednávky zvolí osobní odběr místo doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který doručení jménem správce provádí.
  2. Pravděpodobné účely shromažďování osobních údajů Příjemců nebo Klientů Správcem:
   1. uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby (např. Účet);
   2. přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce.
  3. Možní příjemci osobních údajů zákazníků v internetovém obchodě:
   1. v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob doručení kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který doručení na příkaz Správce provádí. Tyto subjekty jsou následující:
    1. Olzalogistic
    2. GLS
    3. Zásilkovna
    4. Česká pošta
   2. v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob platby platební kartou nebo jiný typ elektronické platby, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který v Internetovém obchodě provádí výše uvedené platby. Tyto subjekty jsou následující:
    1. IAI S.A.
    2. Paypal
  4. Správce může zpracovávat následující osobní údaje zákazníků nebo klientů využívajících internetový obchod: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/firmy/sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Příjemců služeb nebo Klientů, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služeb nebo Klienta.
  5. Poskytnutí osobních údajů uvedených v předchozím bodě je dobrovolné a může být nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v Obchodních podmínkách internetového obchodu.
  6. Správce zpracovává osobní údaje po neomezenou dobu, aby mohl zákazníkům poskytnout přístup ke službám, slevám a speciálním nabídkám. Zákazník může kdykoli požádat o ukončení zpracování osobních údajů a Správce se zavazuje žádosti vyhovět, pokud platné právní předpisy (např. účetní nebo daňové) neukládají Správci povinnost zpracovávat údaje po delší dobu;
 3. COOKIES
  1. Cookies jsou malé informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány ze servera a ukládány na webové stránky internetového obchodu (např. na pevný disk počítače, notebooku nebo paměťovou kartu chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie a historii jejich vzniku naleznete mimo jiné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu, a to pro následující účely:
   1. identifikovat zákazníky jako přihlášené na Internetovém obchodě a zobrazit, že jsou přihlášeni;
   2. zapamatování Produktů, které jste přidali do nákupního košíku za účelem provedení Objednávky;
   3. zapamatování údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, anket nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;
   4. přizpůsobení obsahu stránek internetového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. co se týče barev, velikosti písma, rozvržení stránek) a optimalizace používání stránek internetového obchodu;
   5. provádět anonymní statistiky, které ukazují, jak jsou webové stránky internetového obchodu využívány.
  3. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů Cookies. Podmínky používání souborů Cookies si můžete určit v nastavení svého prohlížeče. Znamená to, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů Cookies - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například nemusí být možné sledovat cestu Objednávky přes Objednávkový formulář z důvodu nezapamatování si Produktů v nákupním košíku během postupných kroků zadávání Objednávky).
  4. Nastavení vašeho prohlížeče týkající se souborů Cookies je důležité pro váš souhlas s používáním souborů Cookies naším internetovým obchodem - podle předpisů lze takový souhlas vyjádřit také prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud takový souhlas neudělíte, je třeba odpovídajícím způsobem změnit nastavení souborů Cookies ve vašem internetovém prohlížeči.
  5. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení souborů Cookies a jak je sami odstranit v nejoblíbenějších webových prohlížečích, naleznete v nápovědě svého prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):
   1. v prohlížeči Chrome
   2. v prohlížeči Firefox
   3. v prohlížeči Internet Explorer
   4. v prohlížeči Opera
   5. v prohlížeči Safari
  6. Správce také zpracovává anonymní údaje o používání internetového obchodu (tzv. protokoly - IP adresa, doména), aby mohl vytvářet statistiky užitečné při správě internetového obchodu. Tyto údaje jsou agregované a anonymní, tj. neobsahují žádné identifikační znaky osob, které navštěvují webové stránky internetového obchodu. Protokoly nejsou zpřístupněny třetím stranám.
  7. Soubory Cookies používané Správcem jsou pro Uživatelské zařízení bezpečné. Zejména není možné, aby se tímto způsobem do zařízení uživatele dostaly viry nebo jiný nežádoucí či škodlivý software. Tyto soubory Cookies umožňují identifikaci softwaru používaného uživatelem a přizpůsobení webových stránek jednotlivým uživatelům. Soubory Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu, po kterou jsou v Zařízení uloženy, a přiřazenou hodnotu.
  8. Správce používá dva typy cookies:
   1. Session Cookies: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do ukončení relace příslušného prohlížeče. Uložené informace se pak z paměti zařízení trvale vymažou. Session Cookies neumožňují shromažďovat žádné osobní nebo důvěrné informace ze zařízení uživatele.
   2. Trvalé Cookies: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstanou tam, dokud nebudou vymazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nezpůsobí jejich vymazání ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých souborů Cookies neumožňuje získat ze zařízení uživatele žádné osobní údaje ani důvěrné informace.
  9. Účely použití souborů Cookies

   Správce používá soubory Cookies k následujícím účelům:

   1. Nastavení serwisu
    1. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatelů a optimalizace používání webových stránek;
    2. rozpoznat zařízení uživatele servisu a jeho polohu a vhodně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
    3. zapamatovat si nastavení zvolená uživatelem a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. s ohledem na zvolený jazyk nebo oblast původu uživatele;
    4. zapamatovat si historie navštívených stránek na webu za účelem doporučování obsahu;
    5. velikost písma, design webu atd.
   2. Rozpoznání uživatele na webu a zajištění relace uživatele na webu
    1. udržování relace uživatele servisu (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce servisu znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
    2. správnou konfiguraci vybraných funkcí webových stránek, která umožňuje zejména ověření pravosti relace prohlížeče;
    3. optimalizovat a zvýšit efektivitu služeb poskytovaných správcem.
   3. Implementace procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek
    1. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatelů a optimalizace používání webových stránek. Tyto soubory umožňují zejména rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a vhodně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
    2. správné fungování partnerského programu, které umožňuje zejména ověřit zdroje přesměrování Uživatelů na Webové stránky.
   4. Zapamatování polohy uživatele
    1. správné nastavení vybraných funkcí Webových stránek, které umožňuje zejména přizpůsobení informací poskytovaných Uživateli s ohledem na jeho polohu.
   5. Analýza a výzkum a audit publika
    1. vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají jejich stránky, což nám umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah.
   6. Poskytování reklamních služeb
    1. přizpůsobení reklamy a produktů prezentované prostřednictvím Webových stránek;
   7. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti serwisu
  10. Správce služby používá externí soubory Cookies k následujícím účelům:
   1. Prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, který je stažen z externích webových stránek:
    1. www.youtube.com (správce cookies: Google Inc, sídlo USA)
   2. Sběr obecných a anonymních statických dat prostřednictvím analytických nástrojů:
    1. IAI-Shop.com (správce cookies: IAI S.A., sídlo Štětin (PL))
    2. Google Analytics (správce cookies: Google Inc, sídlo USA)
    3. Facebook Pixel (správce cookies: Facebook Inc, sídlo USA nebo Facebook Ireland, sídlo Irsko)
    4. TikTok Pixel
   3. Přihlášení ke službě pomocí účtu z jiné služby:
    1. Facebook Connect (správce cookies: Facebook Inc, sídlo USA lub Facebook Ireland, sídlo Irsko)
    2. Google (správce cookies: Google Inc, sídlo USA)
    3. Paypal (správce cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, sídlo Luxemburg nebo PayPal Inc., sídlo USA)
   4. Využití interaktivních prvků k propagaci servisu prostřednictvím sociálních sítí:
    1. Facebook.com (správce cookies: Facebook Inc, sídlo USA nebo Facebook Ireland, sídlo Irsko)
    2. Instagram.com (správce cookies: Facebook Inc, sídlo USA nebo Facebook Ireland, sídlo Irsko)
   5. Prezentace recenzí na webových stránkách servisu, které jsou staženy z externí webové stránky:
    1. heureka.cz (správce cookies: Heureka Group a.s., sídlo, Česko)
   6. Správce v rámci svých marketingových aktivit využívá služeb následujících subjektů, které v internetovém obchodě používají soubory cookie:
    1. SaleMANAGO (správce cookies: Benhauer sp. z o.o., sídlo Polsko)
   7. Prezentace reklam přizpůsobených preferencím Zákazníka pomocí:
    1. nástroje online reklamy Facebook Ads (správce cookies: Facebook Inc, sídlo USA nebo Facebook Ireland, sídlo Irsko);
    2. zobrazování reklamy přizpůsobené preferencím zákazníka pomocí online reklamního nástroje Google Ads (správce cookies: Google Inc, sídlo USA).
 4. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených na webových stránkách Internetového obchodu a v Podmínkách Internetového obchodu, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb, má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy.
  2. Základem pro zpracování osobních údajů zákazníka nebo klienta je potřeba uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník nebo klient, nebo přijmout opatření na žádost zákazníka před uzavřením takové smlouvy. V případě zpracování údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb Správce je základem pro takové zpracování (1) předchozí souhlas Zákazníka nebo Klienta nebo (2) naplnění právně odůvodněných účelů Správce.
 5. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU SVÝCH ÚDAJŮ A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI JEJICH ZPRACOVÁNÍ
  1. Zákazník nebo klient má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.
  2. Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají a které jsou obsaženy v evidenci správce, a zejména právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, předání osobních údajů jinému správci, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo jejich výmaz.
  3. Pokud zákazník nebo klient udělil souhlas se zpracováním údajů pro účely přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb správce, může souhlas kdykoli odvolat.
  4. Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.
  5. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste se po návštěvě jiných webových stránek seznámili se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zde uvedeny. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.
  2. Správce je povinen respektovat důvěrnost údajů klienta a použít technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající rizikům a kategoriím chráněných údajů, zejména k ochraně údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, před jejich přivlastněním neoprávněnou osobou, před jejich zpracováním v rozporu s platnými předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
  3. Správce odpovídajícím způsobem zajistí následující technické prostředky, aby zabránil neoprávněným osobám v získávání a úpravě elektronicky předávaných osobních údajů:
   1. Zabezpečení údajů proti neoprávněnému přístupu.
   2. Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.
   3. Certifikát SSL.
pixel